เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ      เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Multifunction Defibrillator / Monitor Lifegain CU-HD1

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ขนาดกระทัดรัด มีหูหิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
รองรับการใช้งานในรถพยาบาลและมี Bluetooth Module รองรับการเชื่อมต่อกับระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล
ประกอบด้วย
Defibrillator mode และ AED Mode , Monitor module : NIBP, Spo2 Pulse Oximetry, ECG Monitoring