เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด12ลีด พร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ BIONET Cardio7

สามารถส่งไฟล์ภาพไปจัดเก็บบนโปรแกรม BMS PLUS หรือ ส่งเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ

เครื่องขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย หน้าจอ 7 นิ้ว จอสี TFT / LCD

จอภาพแสดงผลระบบสัมผัส มีระบบแปลผลอัตโนมัติ

สามารถบันทึกผลกาตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ PDF, JPG, XML, MFER และ DICOM

มีทั้งรุ่นมาตราฐาน และรุ่นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ PACS

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด12ลีด พร้อมระบบประมวลผล BIONET CardioTouch3000

สามารถส่งไฟล์ภาพไปจัดเก็บบนโปรแกรม BMS PLUS หรือ ส่งเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ

เครื่องขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย หน้าจอ 4.3 นิ้ว จอสี TFT / LCD

จอภาพแสดงผลระบบสัมผัส มีระบบแปลผลอัตโนมัติ

สามารถบันทึกผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ PDF, JPG, XML, MFER และ DICOM

สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ทั้ง LAN และ WIFI (Option)