เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด12ลีด พร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ BIONET Cardio7

สามารถส่งไฟล์ภาพไปจัดเก็บบนโปรแกรม BMS PLUS หรือ ส่งเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ

เครื่องขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย หน้าจอ 7 นิ้ว จอสี TFT / LCD

จอภาพแสดงผลระบบสัมผัส มีระบบแปลผลอัตโนมัติ

สามารถบันทึกผลกาตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ PDF, JPG, XML, MFER และ DICOM

มีทั้งรุ่นมาตราฐาน และรุ่นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ PACS

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด12ลีด พร้อมระบบประมวลผล BIONET CardioCare2000

ตัวเครื่องขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย

หน้าจอ LED 2X16 character สามารถพิมพ์บนกระดาษ EKG ขนาด 8.5X11.7″ (A4) หรือ 8.5×11″ ได้

ใช้ปุ่มกดในการควบคุมการทำงาน  ระบบแปลผลอัตโนมัติ  ราคาประหยัด