เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกาย   เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกาย 

Smart Products for Smart Hospital

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกายชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ Inbody BSM370

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอัตโนมัติ BSM370 ใช้งานง่าย เหมาะกับแผนกผู้ป่วยนอกที่มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
เพียงขึ้นยืนบนเครื่อง เครื่องจะทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้อัตโนมัติ ใช้เวลาในการวัดเพียง 7 วินาที มีความถูกต้อง
แม่นยำสูง ช่วงในการวัดส่วนสูง 90-200 เซ็นติเมตร ช่วงในการวัดน้ำหนัก 2-250 กิโลกรัม พร้อมแสดงค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Labolink Smart OPD เพื่อส่งข้อมูลค่าที่วัดได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ