เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Fetal Monitors) เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Fetal Monitors)

เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ชนิดครรภ์แฝด (Twin Fetal Monitor) BIONET FC1400

สำหรับใช้ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  บันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถใช้ได้ทั้งครรภ์แฝดและครรภ์เดี่ยว

หน้าจอ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว

มีระบบ Auto CTG Analysis โดยแสดงผลทุกๆ 10 นาที  

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Central Monitor ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้สูงสุด 10 เตียง

มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) BISTOS BT250

สำหรับใช้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมแสดงอัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัวเลข

เครื่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนัก 1.1 กิโลกรัม มีหูหิ้ว สะดวกในการเคลื่อนย้าย

หน้าจอแสดงผล TFT Color ขนาด 3.2 นิ้ว แสดงตัวเลขอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยปรับความสว่างหน้าจอได้ 5 ระดับ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  KFDA, CE, FDA, EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-37