Health Screening Service & Labolink Mobile

Health Screening Service

ระบบ Health Screening Service ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในโครงการ Smart NCD, สมาร์ท อ.ส.ม, โครงการ 3 หมอ ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เป็นต้น รวมทั้งผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการตรวจติดตามสุขภาพด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพอ้างอิง

 

การใช้งานระบบจะใช้งานเครื่องมือแพทย์ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Labolink Mobile โดยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานร่วมกันได้แก่ เครื่องวัดความดันดิจิตอล เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นต้น

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ Dekay U80M

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ Dekay U80M

 

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดพันต้นแขน สามารถวัดความดัน ชีพจร และแสดงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 

ขนาดเล็ก กะทัดรัด จัดเก็บได้ง่าย และมีน้ำหนักเบา 

คัฟพันแขนขนาดใหญ่ รองรับต้นแขนขนาด 22 – 42 เซนติเมตร โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคัฟและคัฟยึดติดอยู่ที่ตัวเครื่องทำให้ไม่เกะกะ เก็บรักษาได้ง่าย พกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก

ระดับความดันที่วัดได้แสดงเป็นตัวเลขชัดเจนและมีบาร์กราฟกำกับ ซึ่งสามารถแสดงได้ 6 รูปแบบ ทำให้การแปลผลทำได้ง่าย

เครื่องมีฟังก์ชั่นส่งค่าความดันโลหิตที่วัดได้ด้วยสัญญาณบลูทูธ (BLE) เพื่อแสดงค่าบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Labolink Mobile 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว GlucoNavii. PRO

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว GlucoNavii. PRO

ทำงานด้วยหลักการ Electrochemical Biosensor โดยใช้เลือดปริมาณน้อยเพียง 0.5 ไมโครลิตร และอ่านผลได้รวดเร็วใน 5 วินาที

ใช้งานร่วมกับแถบทดสอบที่อิเล็กโทรดทำด้วยทองคำ ได้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำ

มีปุ่มทิ้งแถบทดสอบ (Eject strip) ป้องกันการสังผัสตัวอย่างส่งตรวจ

เครื่องมีฟังก์ชั่นส่งค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้ด้วยสัญญาณบลูทูธ (BLE) เพื่อแสดงค่าบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Labolink Mobile 

เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยคลื่นอินฟราเรด (Non-Contact Infrared Thermometer) Choicemmed CFT-308

เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยคลื่นอินฟราเรด (Non-Contact Infrared Thermometer) Choicemmed CFT-308 

 

ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย ไม่ต้องสัมผัสผิวกาย

ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  มี 2 รูปแบบการวัดได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกายและ การวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

เครื่องมีฟังก์ชั่นส่งค่าอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยสัญญาณบลูทูธ (BLE) เพื่อแสดงค่าบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Labolink Mobile

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา Dekay C101A2

เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยคลื่นอินฟราเรด (Non-Contact Infrared Thermometer) Choicemmed CFT-308 

ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย ไม่ต้องสัมผัสผิวกาย

ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  มี 2 รูปแบบการวัดได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกายและ การวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

เครื่องมีฟังก์ชั่นส่งค่าอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยสัญญาณบลูทูธ (BLE) เพื่อแสดงค่าบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Labolink Mobile