เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ

บริษัทลาโบตรอนเมดิคอลมีเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการในการใช้งาน 
มีทั้งใช้งานเฉพาะตัวเครื่อง หรือ ใช้งานพร้อมระบบศูนย์กลาง (Central Monitors) หรือพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ซึ่งสามารถเชื่อมระบบได้ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) BIONET BM7

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการหายใจและอุณหภูมิร่างกาย สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

มี Module CO2 และ IBP ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง  มี Thermal Printer ในตัว

หน้าจอทัชสกรีน LCD ขนาด 12.1นิ้ว  บันทึกข้อมูลได้ 168 ชั่วโมง  ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมอิออน 

มีระบบ B2B Interconnection สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet BM7ได้สูงสุด 16 เครื่อง

สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล  หรือ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) BIONET BM5

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการหายใจและอุณหภูมิร่างกาย สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

มี Module CO2 และ IBP ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง  มี Thermal Printer ในตัว

หน้าจอทัชสกรีน LCD ขนาด 10.4 นิ้ว  บันทึกข้อมูลได้ 168 ชั่วโมง  ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมอิออนใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง   

มีระบบ B2B Interconnection สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet BM 3/5/7 ได้สูงสุด 8 เครื่อง

สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล  หรือ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)

เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) BIONET BM3

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการหายใจและอุณหภูมิร่างกาย สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

หน้าจอทัชสกรีน LCD ขนาด 8 นิ้ว  บันทึกข้อมูลได้ 168 ชั่วโมง  ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมอิออนใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง   

มี Thermal Printer ในตัว

มีระบบ B2B Interconnection สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bionet BM 3/5/7 ได้สูงสุด 4 เครื่อง

สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล  หรือ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)

เครื่องวัดสัญญาณชีพ BIONET BM1 Spot Tribrid monitor Monitor

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ ความดันโลหิตแบบภายนอก ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  ชีพจร และอุณหภูมิร่างกาย

มีระบบ EWS (Early Warning Score for clinical decision making and Patient Triage)

สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบคือ Continuous,  SPOT check และ SPOT+EWS

หน้าจอทัชสกรีน LCD ขนาด 7 นิ้ว  บันทึกข้อมูลคนไข้ได้ 5,000 เคส  ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมอิออนใช้ได้นาน 4 ชั่วโมง   

เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign Monitor) BISTOS BT720

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ ความดันโลหิตแบบภายนอก ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  ชีพจร และอุณหภูมิร่างกาย หน้าจอใช้งานระบบสัมผัสแบบ Color TFT ขนาด 4.3 นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ 168 ชั่วโมง 

รองรับการใช้งานในรถพยาบาลด้วยช่องต่อ DC input 12 – 15 โวลท์  รองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด BISTOS BT-710

วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง วัดได้ตั้งแต่ 0-100% มีความคลาดเคลื่อนเพียง +2%

วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง 25 –  250 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง +2%  

หน้าจอใช้งานระบบสัมผัสแบบ Color TFT ขนาด 4.3 นิ้ว  มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟซ้ำได้ ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 8 ชั่วโมง

ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX2   3.5)               

ผ่านมาตรฐาน ISO 80601-2-61:2011

เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign Monitor) ChoiceMMed MD2000C

เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign Monitor) ChoiceMMed MD2000C

 

วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยได้แก่ ความดันโลหิตแบบภายนอก ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  ชีพจร และ อุณหภูมิร่างกาย หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ 7 นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ 72 ชั่วโมง แบบต่อเนื่อง และ 200 ชุดค่าการวัดในแบบ Spot-check

 

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้งานร่วมกันเป็นแบบอินฟราเรดชนิดไร้สาย (BLE) ด้วย 2 โหมดการใช้งานได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกาย และ การวัดอุณหภูมิวัตถุทั่วไป


แบตเตอรี่ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ChoiceMMed MD300M

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ChoiceMMed MD300M

 

วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง วัดได้ตั้งแต่ 70 – 100% มีความคลาดเคลื่อนเพียง +2 digits

 

วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง 30 –  250 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง +2 ครั้งต่อนาที  

 

หน้าจอแดงผลแบบ Color TFT ขนาด 2.8 นิ้ว  ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 10 ชั่วโมง

 

ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX1