เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)

Personal Healthcare Product

เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)

เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง โดยอาศัยหลักการทำงานแบบ Rotary peristaltic เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในโรงพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยเครื่องมาพร้อมที่ยึดเสาน้ำเกลือซึ่งยึดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

เครื่องไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางเส้นเลือดหรือให้เลือดได้

ขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้ 2 รูปแบบ

สามารถปรับอัตราความเร็วในการไหลของของเหลวได้สูงสุด 1500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ฝาปิดครอบเครื่องแบบใส สามารถสังเกตอาหารในสายยางได้ง่าย

แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมงหลังชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม