เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) BEACONN HY800A

Labotron-Medical

ใช้งานง่าย การตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของสารละลายโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ใช้ได้กับ Infusion set ทุกยี่ห้อ

สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายดังนี้ Flow Rate mode, Time/Volume mode, Drug/Weight mode และ Stage mode

มีตัวยึดเครื่องซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งกับเสาแนวตั้งหรือราวเตียงแนวขวาง ทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา (Syringe Pump HY900B

ใช้งานง่าย การตั้งค่าต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถเปลี่ยนอัตราการไหลของสารละลายโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ใช้ได้กับ Syringe ขนาด 5, 10, 20, 30 และ 50 ml ทุกยี่ห้อ

สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายดังนี้ Flow Rate mode, Time/Volume mode, Drug/Weight mode และ Bolus mode

มีตัวยึดเครื่องซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งกับเสาแนวตั้งหรือราวเตียงแนวขวาง ทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น