ติดตั้งระบบและตรวจรับเครื่อง EKG Link HIS โรงพยาบาลบ้านนาสาร

ติดตั้งระบบและตรวจรับเครื่อง EKG Link HIS โรงพยาบาลบ้านนาสาร

ติดตั้งระบและตรวจรับเครื่อง EKG Link HIS โรงพยาบาลบ้านนาสารแผนก IPD และ ER เจ้าหน้าที่ชอบมากค่ะ ไม่ต้อง Scan เอกสาร ไฟล์ภาพ EKG เก็บเข้าระบบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ประหยัดกระดาษ ช่วยให้โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบ Smart Hospital และสนับสนุนนโยบาย Paperles

#EKGLinkHIS

#เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

#SmartProductForSmartHospital